poznajmy się

edyta naczulska

 O mnie

Moje doświadczenie zawodowe buduję już od ponad 20 lat.
Oprócz mojego gabinetu „Piękny Umysł”, pracuję równocześnie  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie, gdzie zajmuję się głównie diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zawodowe budowałam w wielu instytucjach:
  • W Ośrodku Psychoterapii i Promocji Rodziny w Chorzowie – gdzie zajmowałam się psychoterapią, poradnictwem i mediacją.
  • W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach – gdzie również zajmowałam się poradnictwem i psychoterapią.
  • W Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
    w Siemianowicach Śląskich, jako wolontariuszka przy prowadzeniu terapii dla osób współuzależnionych.
  • W szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum), jako pedagog szkolny.

certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

certyfikat PTTPB nr 768

Kurs nauczycielski
MBCT-PL

akredytowany przez Oxford Mindfulness Centre

kwalifikacje

KWALIFIKACJE

terapeutka emdr

po całościowym szkoleniu

członkini

polskiego towarzystwa terapii poznawczo – behawioralnej

certyfikowana konsultantka

transkulturowej psychoterapii pozytywnej

członkini

polskiego towarzystwa EMDR

trenerka antydyskryminacyjna
po Rocznej Szkole Trenerów

Akademia Treningu
Antydyskryminacyjnego w Krakowie

ukończone studia
podyplomowe

Psychokorekcja zaburzeń zachowania
dzieci i młodzieży

studium Terapii Par
w Krakowie

Ukończone 120 h szkolenia

ukończone studia
podyplomowe

Coaching, jako nowoczesne wsparcie

Roczne studium
Psychologii Procesu

Praca z grupami

ukończona Letnia Szkoła Psychologii Procesu

Ukończone 160 h szkolenia